Adres: 40-859 Katowice, ul. Pokoju 17, woj. śląskie.

Telefon: +48323551680; +48504394733; 502897708


BLOG

Podział klas szkła w budownictwie

30 maja 2014


Szyby zainstalowane w oknach i drzwiach powinny spełniać, w zależności od klasy odporności wyrobu, wymagania przewidziane według normy PN-EN 356:2000


„Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak”.


Rozróżnia się trzy rodzaje szyb


1. Grupa pierwsza to szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie –szyby bezpieczne i szyby o podwyższonej odporności na włamanie.


2. Grupa druga to szyby odporne na ostrzał z broni palnej.


3. Trzecia grupa to szyby o zwiększonej odporności na działanie fali detonacyjnej. Dodatkowo w każdej grupie występują klasy szyb.


Szyby o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie dzieli się na 10 klas o narastającej odporności


Badania przeprowadza się zgodnie z normami europejskimi.


Klasa szyb 01, 02, P1–mieszkania, szkoły, biura,


Klasa szyb P1, P2–domy wolno stojące, okna parterów bloków mieszkalnych, witryny hoteli i biur, obiekty handlowe o małej wartości chronionej, hale sportowe, kioski,


Klasa szyb P3,P4–witryny salonów hoteli i biur, obiekty handlowe o znacznej wartości chronionej, wille,


Klasa szyb P5, P6–muzea, sklepy z antykami, galerie sztuki, zakłady psychiatryczne, sale operacyjne banków, kantory, sklepy o dużej wartości chronionej


Klasa P7, P8–zakłady i sklepy jubilerskie, banki, obiekty specjalne, wystawy obiektów handlowych o dużej wartości chronione